RKS - MOTOREN III

RK Siebdrucktechnik GmbH Nußbaumweg 31 - D- 51503 Rösrath DEUTSCHLAND TELEFON: + 49 (0)2205 94997 – 70 / TELEFAX: + 49 (0)2205 94997 – 77 Web : www.rks-pu.com / E-Mail: info@rks-pu.com

SERIE 3 850 D SERIE 5 850 S SERIE 5 850 HD SERIE 5 1000 HD SW4 COUNTER

X X X X X

X X X X X

H mm 165 198 198 198 H mm 176 121 121 131 200 200 200 109 169 172 165 240

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Lamb Ametek Modell

Volt

Watt

Stufen

68 92 92 92

144 144 144 144

24 36 24 24

400 700 600 600

2 3 3 3

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

Lamb Ametek

SYNCLEAN / RKS Alternative Modell

H - mm Turbine

Ø - mm Turbine

Volt

Watt

Stufen

66,5 44,2 44,2

144

230 230 230 240

1000 1200

2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3

Alternative Modell

129/132 129/132 129/136

Alternative Modell

800

Alternative Modell

45 94 90 90 71 29 71 69

1200

Alternative Modell

143.5 143.5 143,5 143,5

24 36 24 24

550 600 500 500

Alternative Modell

Alternative Modell

Alternative Modell

169,6

Alternative Modell

109 144 144 144 190

230 230

1300

Alternative Modell

550 250

Alternative Modell

24

Alternative Modell

66,5 104

230 230

1400 1320

Alternative Modell

Alternative Modell

51

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker